Nieuwsbrief juli 2020

Hier is onze nieuwsbrief, waarbij we een stand van zaken geven over het project in Goshi, maar ook een oproep om de grote noden die er zijn door de Covid problematiek en overstromingen, te helpen lenigen.