Afwerking medisch centrum in Jos, Nigeria

 1. In een eerste fase werd de vloerplaat werd aangebracht zodat de funderingen gereed waren om de uiteindelijk muren op te bouwen. De nodige afvoeren en ondergrondse buizen werden reeds aangebracht in de vloerplaat.
 • De muren werden opgetrokken tot op het niveau om de vloerplaat voor de bovenverdieping aan te brengen.
optrekken van de muren
 • Nadat de muren waren opgetrokken moest het aanbrengen van de plaat voor de verdieping in 1 keer kunnen gebeuren.

Echter werd er een pauze ingelast om verder te bouwen. Dit werd veroorzaakt door een uitdaging dat “Christian Faith Ministries” het gebouw die ze huurden waar hun bijbelschool was in ondergebracht in Bukuru moest verlaten en prioriteit moesten geven aan het voorzien van een accommodatie voor de bijbelschool.

Dan werden we allen verrast door de gevolgen van het Corona virus waardoor tevens het verder bouwen wat werd bemoeilijkt.

Tijdens deze periode met gevolgen van deze pandemie ware opflakkeringen van geweld in enkele omliggende dorpen en kwam de noodzaak om enkele tientallen kinderen meer op te nemen in hun weeshuizen. Ook dit betekende het ombouwen van bestaande gebouwen zodat meerdere kinderen onderdak konden vinden.

Dit is de reden waarom je zult vaststellen dat er een ganse tijd geen receipts zijn opgenomen in de lijst met uitgaven, en de werken aan het medisch centrum werden stilgelegd.

Met de aanvang van augustus 2020 zijn de werken weer volop aan de gang en wordt het plateau voor het bovenliggende verdiep aangebracht. De materialen werden aangekocht daar deze werken worden uitgevoerd onder leiding van de locale ingenieur (Ezekiel Aiso), architecte.(Grace Danang) en projectleider (Chief Pam). Ingenieur bouwkunde: Maarten de Cock, ingenieur architect bij Ingenieurs zonder grenzen, is een master in het bouwen in het Zuiden en heeft reeds voordien gezondheidscentra uitgetekend voor artsen zonder grenzen. Hij wordt “on demand” geconsulteerd door de locale ingenieur.

 • Nadat de plaat werd aangebracht werden de muren voor de bovenverdieping opgebouwd.

Er werd een hellend vlak aangelegd aan de buitenzijde om met bedden en rolwagens van de gelijksvloers naar de verdieping te kunnen gaan.

 

De bouw van het gezondheidscentrum gebeurt door een lokaal team. CFM heeft reeds ervaringen en zij nemen de praktische coördinatie van de bouw op zich.

 • De voorbereidingen worden gemaakt om de dakconstructie aan te brengen en er worden putten gemaakt voor het aanbouwen van toiletten.
 • Er wordt elektriciteit voorzien
 • De dakconstructie en dakbedekking worden aangebracht
 • De muren worden binnen en buiten gepleisterd en de binnenvloeren worden gelegd
 • Impact van het medisch centrum:
 1. Je ziet een filmpje die op You tube is terug te vinden waar je kunt zien hoe jullie steun een belangrijk fundament heeft gelegd voor medische zorgen in de regio In Noord Nigeria. De dank op het einde van het filmpje is dan ook aan jullie gericht.
 • Tijdens de bouw van het medisch centrum is de medische verzorging reeds in volle bloei en bewijst dit project zijn belangrijke meerwaarde.

Deze verzorging werd gedeeltelijk aangeboden in een tijdelijk lokaal in CFM zelf maar ook door het uitzenden van mobiele equipes in de nabijgelegen leefgemeenschappen.

We hebben een (afgeschreven) commandowagen van de brandweer aangekocht in België en deze verscheept naar Nigeria. Deze wordt als mobiel post gebruikt.

 • Het medisch centrum in CFM zelf is tevens verder uitgegroeid en de nieuwe kliniek zal binnenkort in gebruik genomen worden.

Hier al een rapport wat het aantal interventies betreft in de voorbije tijd. Verslag van CFM.

CF Clinic served orphans in CF Children’s Crisis Care Home and vulnerable resident youth, and CFM’s primary and secondary school children until in 2018 the clinic expanded to serve our neighbours. The current small hospital, operating in CF Vocational Institute premises, opening Feb 2019, under the direction of local Dr Mark Alechenu, also long-term friend of CFM. Kitanda Charity Belgium and other donors helped with provision of some equipment. The current facility has outpatients, laboratory, pharmacy, dental, maternity department, a small operating theatre for emergency surgery and 9 in-patient beds.

Muslims and Christians access CF Hospital services without conflict or distrust. Fees are kept minimal. Laboratory services are provided at cost and pharmacy drugs provided at wholesale cost, with no consultation charge, making services affordable to most. Those genuinely unable to pay are helped via CFM’s Healing Justice department, which assists widows, orphans, and vulnerable local families in consultation with local community elders who are able to accurately assess the financial ability of patients applying for help with medical bills.

In 2020 the hospital carried out:

Consultations:

GOPD- 10,202

ANC- 2174

EYE CLINIC-227

DENTAL CLINIC-184                                    TOTAL- 12,784

BIRTH- 295

STILL BIRTH- 2 (1 due to complication of pre-eclampsia and the other? Rhesus iso-immunization; family could not afford Rhogham as per protocol)

SURGERIES- 122

ADMISSIONS- 987

HEPATITIS B INFECTION-199

HEPATITIS C INFECTION- 145

MALARIA- 7,111

TYPHOID- 3,076

CHEST INFECTION- 1078.

Many other injuries and conditions were treated. Through dry season, when artisanal tin mining occurs locally, miners were carried in with injuries at least weekly. Many die in mining accidents. High blood pressure and diabetes are common among elderly patients. A significant number of children with Sickle Cell Anaemia were treated. CFH does not have direct access to free HIV drugs but obtains antiretroviral treatment for local HIV+ pregnant women to prevent mother to child transmission and provides community support. Viral Hepatitis kills many more in the area than HIV with no program providing free access to treatment for deadly Hep B or C.

Patient numbers are rapidly growing as more local people become aware of the services available. Additional services to be offered in the new hospital will draw many more patients from a wide region without access to medical care.

New Hospital Construction

The original architect, from Engineers without Borders, Belgium, designed the initial structure in brick, although we advised him on several occasions that brick is unavailable locally, and too expensive to bring in from elsewhere to be cost effective. Sandcrete blocks, instead were used, manufactured onsite. Local labour force and manufacturing are used throughout to boost local community employment and economy, alleviating local poverty.

De werken warden hoofdzakelijk uitgevoerd door de lokale bevolking onder toezicht en instructies van Ezekiel and Grace (de ingenieur en architecte – stafleden van CFM).  De technische school leverde een belangrijke bijdrage.

Tijdens het bouwen van de kliniek werd toch aangevangen met het verlenen  van medische zorg in geïmproviseerde faciliteiten. Meteen werd duidelijk hoe groot de nood is aan het medisch centrum. Dagelijks is er een toestroom vanuit de omgeving van mensen die de deze medische omkadering niet hadden. Er worden bevallingen uitgevoerd tot kleine operatieve ingrepen.  Het labo en de consultaties kennen vele aanvragen

Hier wordt een labo toestel uitgelegd aan de medische staf.

Dokter Mark (hij is hoofdarts en algemeen chirurg). 14/5/2020: One of the operations performed yesterday at CFM’s medical centre was to remove a non-malignant uterine fibroid cyst. A dangerous operation. The lady was to be operated on at another well-known hospital, but it is closed due to the lockdown
wachtzaal voor consultaties in cfm


Prenatale consultaties. Het echo toestel op de achtergrond werd door Kitanda geschonken aan het medisch centrum.Deze tandartsinstallatie werd door Kitanda geschonken en er komt geregeld een locale tandarts de tandverzorging toedienen in het medisch centrum
bloedafname