Partners

Alle verbeteringen en realisaties van de voorbije jaren in het Ebenezer Life Center, samen met Christian Faith ministry in Noord Nigeria en ons nieuwe project in Goshi zijn maar mogelijk dankzij de knowhow en de gulle giften van velen. Dank hiervoor! 

Voor het project in Ebenezer Life Center blijven wij samenwerken met onze partner in Noorwegen, New Life Mission. Samen proberen we hen te laten doorgroeien naar een hoger niveau via de International Advisery Board die we samen hebben opgericht.

Een kleine opsomming:
Onze vele donoren
–   Aquafin: heeft in Kenia in samenwerking met Kitanda gewerkt aan de zuivering van afvalwater en de behandeling van het plaatselijke drinkwater en steunt ons ook in ons volgend project in Goshi.
Ingenieurs Zonder Grenzen: zijn ter plaatse geweest om een voorstudie te maken van de water- en elektriciteitsproblematiek in Ahero. Dit rapport is nog steeds een basisdocument waarop verder gebouwd wordt. Ze staan voortdurend klaar voor technische ondersteuning en hielpen aan het ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw in Ayeweyo. Ook voor het bouwen van de Dam in Jos en bij het bouwen van het medisch centrum, steunden ze ons met hun kennis. Ook voor het waterproject in Goshi mogen we beroep doen op hun kennis en ervaring.
–    HUMASOL: heeft Tido voorzien van water en geholpen met het zetten van de eerste stappen in het landbouwproject. Zij staan steeds ter beschikking om te helpen met hun technische inzichten
–    Energy Assistance werkt momenteel een advies en ondersteuning uit om Ayeweyo te voorzien van  hernieuwbare energie
–    Rytron: expertise, advies en ondersteuning voor de elektriciteitsvoorziening
–    EOLA: deed enkele eenvoudige voorstellen om de manier van leven te verbeteren, zoals het opwekken van elektriciteit via zonneovens,  paraboolspiegels, enz
–    MEMISA: sponsorde muskietennetten
–    Somnis Bedding: was een erg belangrijke partner in het matrassenproject
–    Brugs Fonds helpt mee in de financiële ondersteuning
–    Provincie West-Vlaanderen: gaf financiële steun voor diverse projecten in Kenia en Nigeria.
–    Gemeente Oostkamp en Gemeente Beernem helpen mee in de financi?le ondersteuning
–    Vlaamse overheid: departement leefmilieu, natuur en energie: afdeling internationaal milieubeleid: bezorgde ons reeds belangrijke subsidies voor onze projecten in Kenia (Ebenezer Life Center), in Noord Nigeria (Shaffa) en nu ook in Goshi.
–   Ethisch overleg comité OEVER: dank voor hun belangrijke financiële bijdrage
–    ECO FOUNDATIONS: dank voor hun inspanningen in het zoeken naar financiële ondersteuning voor hernieuwbare energie
–    ASANTE: bouwde het studentenfonds uit
–    YOUBRIDGE: met dank voor het leveren van de laptop
–    Lichttorenstrand uit Knokke-Heist: organiseert jaarlijks in augustus een petanquewedstrijd, goed voor een mooie financiële steun
–    Ministry of Solar: dank voor de bouw van de watertoren in Ayeweyo en met de waterpomp en de zonnepanelen in Noord-Nigeria
Q-home die via Remko het project voor de bouw van eenvoudige windmolens onder zijn hoede neemt.
–    Vrienden van Ayeweyo: dank voor de watervoorzieningen in de school van Ayeweyo, de douches in Tido en de herstellingen van de infrastructuur te Ahero. Ze worden nu ook onze medestanders voor het project in Goshi.
–    Al wie ter plaatse gingen om daar hun talenten en eigen geld in te zetten: Jos, Ann, Birgit, Jana, Bieke, Jasmina en Cedric, Rudy en Kristien, Kurt, Hans, Jason, Joris, Marie, Jan, Davey, Sam, Cleante, Astrid, karin,  Mario,…   
–   We danken ook voor alle particuliere giften of via schoolacties (bijv. Sint-Jozef Humaniora Brugge, de Gentse school Sint-Barbara, de basisschool in Westkapelle, Sint-Pieterscollege in Blankenberge, Sint Andreas Garenmarkt, KTA St. Michiels), giften van Christen-gemeenschappen (zoals ek de Hoeksteen, …) 

Dank aan alle mensen die hun talenten en tijd hebben ingezet bij de organisatie van evenementen zoals concerten, rommelmarkt, de container, het computerproject, de kaarsenverkoop, tvv het Ebenezer Life Center, Christian Faith ministry en nu ook voor ons project in Goshi