Bezoek aan Ebenezer en Goshi mei 2022

In mei zijn we terug met 2 ploegen vertrokken naar Kenia. Er was de technische ploeg die onmiddellijk naar Goshi doorreisde. Een tweede ploeg ging eerst ons project Ebenezer Life center bezoeken en reisde dan ook door naar Goshi.

ons team
bezoek mei 2022

Ebenezer Life Center

Terwijl het technisch team volop bezig was met de verbindingen voor de watervoorziening, bezocht het andere team de verschillende projecten van Ebenezer Life Center. Het was al weer 5 jaar geleden dat we hen bezocht hadden. Het doet deugd om te zien dat de watervoorziening in Ayweyo en de bouw van de nieuwe school ginds een metamorfose teweeg brengt. Waar het vroeger een dorre vlakte was met een kramikkig lemen gebouw, staat er nu een mooie school midden een groene omgeving.

School Ayweyo

Een belangrijk doel van dit bezoek waren ook de besprekingen in het kader van meer zelfredzaamheid. De oorlog met Oekraïne maakt het moeilijker om fondsen te verwerven. Ook de voedselprijzen stijgen en een mogelijke schaarste in Afrika dreigt. Na verschillende besprekingen zijn alle partijen overtuigd van het belang van de uitbouw van de landbouw. Een concreet plan wordt door hen opgemaakt.

Homa Bay

We maakten ook van ons verblijf ginds gebruik om een mogelijk nieuw project van onze partners New Life Mission te bezoeken in Homa Bay. Zij onderzoeken de mogelijkheid om er een beroepsschool op te richten voor dove kinderen. Hierdoor krijgen ze meer kansen in de maatschappij. Prachtig dat dit initiatief komt van iemand die verbleef in Ebenezer Life Center

Goshi

Na dit drukke programma vertrokken we richting Goshi. De eerste dagen stonden in het kader van de viskweek. Na een rondleiding en uitleg door de lokale bevolking, bezoeken we de volgende dag de thuisbasis van KMFRI in Mombasa.

Terwijl de technische ploeg prachtig werk aan het leveren is, samen met de lokale bevolking, voeren we diverse gesprekken ivm de toekomst van het project.

Er zijn de gesprekken met de lokale bevolking (barazas genoemd, samenkomen onder de boom) en het water comité. We bezoeken ook terug de lokale verantwoordelijken en de ‘member of parlement’. Het is belangrijk dat wat we doen, wordt gedragen door de lokale bevolking. Het moet duidelijk zijn dat het hun project is. We luisteren met aandacht naar hun voorstellen en ideeën die we in de mate van het mogelijke implementeren. Een bezoek aan de scholen gebeurt ook, omdat zij een belangrijke partner zullen worden in het kader van de herbebossing en de waterbesparende landbouw. Zij krijgen de mogelijkheid om te starten met het planten van fruitbomen. Dit deelproject wordt mogelijk gemaakt door de jeugd van de Hoeksteen en de school de Lenaart. Ook bezochten we met een aantal een tweetal lokale kerkdiensten nav de steun die we gegeven hebben voor de bouw van zo’n kerkje.

De regio werd ook nog door ons doorkruist om de mogelijkheden voor het verzamelen van zoet water te optimaliseren. Uiteindelijk zijn we bij onze beslissing gebleven om 2 dammen uit te diepen en het plaatsen van goten te optimaliseren. De lokale overheden ontvangen dit idee met enthousiasme. De mogelijkheid tot steun wordt uiteraard met hen ook besproken. Een definitief akkoord was moeilijk gezien de aanstaande verkiezingen in augustus. Ze geven wel een duidelijke intentie.

We hadden ook een interview met chief Thete die vertelt dat dankzij het bouwen van de toiletten de cholerasterfte onder de kinderen sterk daalt. Het is een voorrecht dit te kunnen doen dank zij de steun van de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie West Vlaanderen en meerdere andere sponsors.

De eindceremonie

De lokale overheden en KMFRI wilden ook het viskweekproject nog eens extra in beeld te brengen. Op onze laatste bezoekdag organiseren ze daarom een ceremonie. Dit event kreeg ook de nodige media aandacht (er waren 3 televisiestations aanwezig) en van één van deze uitzendingen kregen we ook de beelden.

De aanwezigheid van vele belanghebbenden was opvallend. Nadat ze dit project in eerste instantie ongeloofwaardig vonden, vinden ze dit nu een opportuniteit. KMFRI geeft hen ook een diepvries voor het bewaren van de vis ikv verkoop.

Maar dit was niet mogelijke geweest zonder de enorme steun van KFMRI, de lokale partner. Zonder de velen die Kitanda hierin hebben gesteund (sponsors, technische ploeg, Marijke en zeker ook de lokale bevolking) zou dit zeker niet gelukt zijn. Een leuk extraatje van dhr Mambwiri, parlementslid, was het geven van een groen T-shirt voor dezen die geholpen hebben aan de uitbouw van het viskweekproject en een blauw T-shirt voor de leden van het water comité. Voor hen een leuke appreciatie.

Ook na ons vertrek blijft de lokale bevolking enthousiast. De drinkbakken voor de dieren werden intussen gemetst en naast het verder plaatsen van goten en de afwerking van de toiletten willen ze nu starten met de landbouw en het uitdiepen van de eerste dam.