Ayweyo

Ayeweyo bevindt zich op enkele kilometers van Ahero. Er is een lagere school waarvan het gebouw zich een paar jaar geleden in een erg slechte toestand bevond. De klassen hadden een aarden vloer, de muren waren van modder en de lokalen dus zeer stoffig. Tot voor kort had de school geen omheining. Slechts eenmaal per dag konden de kinderen er kortstondig hun hongergevoel verminderen met een brij, bereid met water dat werd aangevoerd met een ezeltje, wat bloem en wat suiker. Er was geen eetruimte en dus moesten de kinderen in de blakende zon eten. Povere uitrusting van de school op vlak van handboeken enz. Er was slechts één toilet voor leerlingen en leerkrachten. Van enige didactische uitrusting was nauwelijks sprake. De Keniaanse inspectie had deze school (die geen overheidssubsidies krijgt)  afgekeurd, hoewel dit schooltje de enige onderwijsinstelling is in de buurt! De kinderen konden zich geen verplaatsingen met een schoolbus naar verder gelegen scholen veroorloven in dit arme gebied. Bij sluiting zou het voor vele kinderen onmogelijk zijn voor vele kinderen om nog school te lopen.

 

Intussen werd er voor deze site ook voldoende water voorzien en de school, samen met onze partner New Life Mission, volledig gebouwd.

Ook werd er een visvijver aangelegd en gestart met landbouw. Het water wordt ook verkocht aan mensen in de omgeving tegen betaling (als dit voor hen haalbaar is) zodat er een reserve kan worden aangelegd voor eventuele herstellingen aan het watersysteem.