Ahero

Ebenezer Childrens Home is een weeshuis in Ahero, in Kenia (nabij Kisumu). Winnie Owiti, door velen Mama Winnie genoemd, runt dit weeshuis met 400 kinderen. 
Door etnisch geweld en de toename van aids, groeide het aantal wezen en weduwen in de straten van Kisumu. Veel getraumatiseerde kinderen leefden op straat. Echt dramatisch!
Daarom besloot Winnie Owiti wezen in haar huis op te nemen. Al snel was het huis te klein en haar hart voor kinderen bewoog haar om een weeshuis te stichten. Vandaag hebben 400 wezen een thuis gevonden in het Ebenezer Life Center in Ahero.

Het Ebenezer Life Center heeft ook een speciale babyopvang voor de jongste kinderen die hun ouders hebben verloren. Hierbij worden de baby’s verzorgd door lokale weduwen en door de oudere kinderen van het weeshuis.


Het hoofddoel van het weeshuis is om kinderen een uitgebreid trainingsprogramma te geven als voorbereiding op het latere dagelijkse bestaan. Uitzonderlijk blijven kinderen ook na hun 18 jaar nog een tijdje onderdak genieten in het weeshuis. Daarnaast steunt het weeshuis ook ‘home based children’. Het betreft hier meer dan 100 weeskinderen uit de wijde omgeving die wel nog onderdak vinden bij familie of kennissen, maar voor wie verdere ondersteuning in hun basisbehoeften noodzakelijk is.
Ondanks de harde omstandigheden straalt het huis vrolijkheid uit: heel veel blije gezichten en zorg voor elkaar.

Onderwijs is essentieel in de opvoeding van de kinderen. Daarom heeft Mama Winnie een school opgericht waar elk kind de kans krijgt om te studeren tot 18 jaar.
De lagere school: werd gesticht in 1998 en telt momenteel ongeveer 500 leerlingen. 
Enkele jaren later werd ook een secundaire school opgericht die momenteel onderwijs geeft aan een 120 tal jongeren.                                                            
Ebenezer Christian School is intussen uitgegroeid tot één van de befaamdste scholen in Kenia.  


Single Women and Widows Program: dit betreft een ondersteuning van weduwen en alleenstaande vrouwen in nood, omdat er in Kenia geen sociaal vangnet voor hen bestaat. Samen krijgen ze er de kans om op kleine schaal inkomen te verwerven.De situatie in het weeshuis is intussen sterk verbeterd door een stabiele elektriciteits- en watervoorziening.. Hierdoor is de hygiëne er sterk op vooruit gegaan en kon ook de landbouw worden opgestart. Om hen ook aan te leren dat water een kostbaar product is, werd ingezet op hergebruik van water. Hiervoor kreeg vzw Kitanda ook een award via Aquafin.

reward aquafin
reward aquafin

opvang regenwater