Meer info over Kent en Ruth Hodge

Kent en Ruth Hodge

Kent en Ruth Hodge verlieten in 1986 Australië met hun dochtertje van 3 maanden om samen te werken met Benson Idahosa in het opleiden van Pastors in Benin stad. Gedurende 20 jaar dienden ze met All nations for Christ bible Institute in het Zuiden van Nigeria waar ze meer dan 8.000 pastors opgeleid hebben. Vele van deze studenten waren bekeerde Moslims uit Noord Nigeria, opgeleid dankzij een studie financiering vanuit Australië. Deze mensen opleiden en trainen werd een passie voor Kent en Ruth. Ze brachten zelf ook 5 kinderen groot.

 
In 2006 verhuisden Kent en Ruth naar Jos, in Noord-centraal Nigeria om er een nieuwe bijbelschool op te richten, Christian Faith Institute samen met een team van pastors die de voorbije 20 jaar waren opgeleid. 10 jaar later is CFI een sterke school met 400 studenten met verschillende programma’s. Naast het helpen en trainen, geven ze ook bescherming aan ex-moslims die in bedreiging leven omwille van hun bekering. De recente conflictcrisis heeft Kent en Ruth opgeroepen om deze lijdende natie te helpen, door een voorbeeld te zetten voor de studenten en hen te trainen in de praktijk van het christen zijn, door het helpen van wezen en weduwen.
 
Healing justice voorziet noodhulp aan families in crisis, betaalt schoolfondsen en ziekenhuisrekeningen voor weduwen en wezen en mensen die gestrand zijn. CF kindertehuizen: 2 in Jos en 1 in Abuja voor straatkinderen, voorzien een liefdevolle thuis en kwaliteitsvol onderwijs, waardoor ze families in crisis helpen door voor hun wezen en vaderloze kinderen te zorgen, alsook voor diegene die ontheemd zijn door terrorisme. CFI omvat kleuterscholen, lager en middelbare scholen. CFI helpt tevens andere kindertehuizen en lokale groepen door zorg te dragen voor onderwijs voor honderden weeskinderen en ontheemden ten gevolge van terrorisme. Het team helpt deze gemeenschap die getroffen is door Boko Haram om hun eigen scholen weer op te starten in Noord Oost Nigeria.
 
Vrede bevorderende initiatieven bevatten onder andere verschillende computer trainingsscholen in de lokale moslim gemeenschap om jeugd, die afgesneden was van 21ste eeuw evolutie, te trainen. De gemeenschappen werken enthousiast met hen in deze samenwerking: in een moslimgemeenschap gaven ze zelfs hun tweede moskee, hun voormalige koran school om deze om te bouwen tot een computer school voor de jeugd. Hier leren moslim en christen jongeren naast elkaar, barriëres van haat afbreken. Dit brengt een revolutionair en positief effect in deze door terrorisme bedreigde lokale gemeenschap. Veel christenen zien Jezus in een nieuw licht. Het Christian Faith Ministry team ontwikkelt hun 12,4 hectaren terrein, Wurin Alheri (Place of Kindness) juist buiten Jos als een onderwijs en ontwikkelingscentrum.
 
Het landbouwproject omvat naast gewassen onder andere een boomgaard met 1500 fruitbomen, een viskweekprogramma van meer dan 2.000 vissen, enz. De vzw Kitanda uit België voorzag in de eerste fondsen. Ondertussen is het landbouwprogramma uitgebreid met groentetuinen, seizoensgebonden landbouw, kippenboerderij, schapen en geiten. De voortdurende ontwikkeling draagt bij tot zelfredzaamheid en training van de plaatselijke bevolking. Eén van de onlangs opgerichte weeshuizen is daar tevens gevestigd, en een school werd gebouwd.
 
In samenwerking met de vzw Kitanda wordt een waterproject uitgebouwd Peaceful Waters om water en sanitair te brengen naar lokale gemeenschappen in nood. De eerste fase is afgewerkt in Wurin Alheri, door te voorzien in een boorput en sanitatie voor 200 weeskinderen die daar verblijven en voor de school en het personeel alsook voor de irrigatie van de landbouwgronden. Er is ook voorzien in water voor 40.000 mensen in de omliggende islamitische gemeenschap te Bukuru, een ander vrede opbouwend initiatief. Ook werd in een verder gelegen gemeenschap te Shaffa gezorgd voor de nodige watervoorziening en sanitair.Zoals moeder Theresia zei: de vrucht van gebed is geloof, de vrucht van geloof is liefde, de vrucht van liefde is dienen en de vrucht van dienen is vrede. Als we onze gebroken gemeenschap dienen in liefde, creëren we vrede. 
 
Meer over het werk van Kent en Ruth in Nigeria vindt U op: www.cfaithministries.org