Ons beter leren kennen

Vzw Kitanda heeft als doel het verlenen van ontwikkelingshulp en het helpen van binnen- en buitenlandse organisaties met dezelfde maatschappelijke doelstelling. Het verlenen van ontwikkelingshulp richt zich in eerste plaats tot wezen en weduwen in kansarme gebieden waar onvoldoende vangnet is van de overheid of andere organisaties. Deze hulp bestaat onder meer uit tegemoetkoming aan noden inzake onderwijs, gezondheidszorg, voeding, kleding, huisvesting, watervoorziening, elektriciteit enz. Kortom: alle maatregelen die de levenskwaliteit of de ontwikkelingskansen verbeteren.

Wat geschiedenis :

We kwamen een tiental jaar terug samen met een paar vrienden om te luisteren naar de verhalen van Karen en Astrid die terugkwamen van een bezoek aan Ebenezer Life center. Als studenten geneeskunde wilden zij ginds een basis hygi?ne aanleren. Zij vertelden er van de armzalige toestand ginds en het beeld van Aida met haar bedje zonder matras, deed ons beslissen om iets voor hen te doen. Het was net voor de kerstdagen en we verzamelden speelgoed en knuffels die we hen opstuurden.

Rudy en Hans vertrokken op een identificatiemissie naar Ahero en ontdekten dat drinkbaar water en een stabiele elektriciteitsvoorziening voor hen noodzakelijk was om een menswaardig leven te hebben. Dank zij een aantal medestanders is het Kitanda gelukt om dit te realiseren, zowel in Ahero, Ayeweyo en Tido. Hierdoor verbeterde de hygi?ne en kon er ook met de landbouw worden gestart.

Samen met New Life Mission, een organisatie die reeds jaren voor ons verbonden was met Ebenezer Life Center, hebben we ook een nieuwe school gebouwd in Ahero.

Intussen hoorden we ook van de noden van Kent en Ruth Hodge in Nigeria en ook hier lieten we ons hart spreken. De uitdagingen zijn er groot, maar de noden (weeshuizen, watervoorziening,…) aanpakken maakten voor de lokale bevolking een groot verschil.

Voor verschillende gemeenschappen in de omgeving van Jos en ook voor de organisatie zorgden we voor drinkbaar water. Voor verschillende weeshuizen hielpen we met de basisvoorzieningen als water, bedden, matrassen,…

Ook andere uitdagingen kwamen ginds op ons pad. Werknemers bij CFM die uit afgelegen gebieden afkomstig zijn, kwamen ook met andere noden. Zo hebben we voor verschillende gemeenschappen rond Shaffa (een honderdtal kilometer van Jos) gezorgd voor drinkbaar water en sanitaire voorzieningen. Verschillende verwoeste scholen hielpen we weer opbouwen. We hielpen waar we konden, maar ook onze middelen en mogelijkheden hebben hun beperkingen.

Andere realisaties waren er ook ondersteuning bij het oprichten van een landbouwco?peratie, het herstellen van een waterbekken zodat er ook in het droog seizoen aan landbouw kan worden gedaan, de oprichting van een beroepsschool, steun bij de bouw van de lagere school van CFM,…

Het was toen onze bedoeling om de bestaande lopende projecten af te werken (medisch centrum, Shaffa,…) en niet onmiddellijk een nieuw project op te starten, maar dit was buiten de vraag van Steve gerekend. Hij vroeg hulp om een arme bevolkingsgroep nabij Goshi (Kenia) een betere leefsituatie te geven. En zo zijn we vertrokken voor ons derde grotere project.

De raad van bestuur bestaat momenteel uit volgende personen :

  • Rudy Devinck die mede oprichter is en de functie opneemt als voorzitter.
  • Hans Denolf die ook mede oprichter is en momenteel de functie opneemt van ondervoorzitter en penningmeester.
  • Mario Vansuyt is er een paar jaar later bijgekomen en is de secreatris
  • Astrid Devinck die er ook bij is van bij de start.

We krijgen dikwijls de vraag, waarom doen we dit?

De boodschap die Karen en Astrid ons een tiental jaar terug brachten, was de trigger. Maar daarnaast zijn alle stichters en ook de huidige leden van de raad van bestuur (net als de meeste leden van de Algemene Vergadering) overtuigde christenen. We geloven sterk in de boodschap van de Bijbel, die onder meer gaat over liefde en dienstbaarheid. We willen dit niet alleen met woorden brengen, maar ook in daden tonen. Dit is niet altijd zo zelfsprekend en dit gaat ook dikwijls gepaard met frustraties, maar wij zijn er van overtuigd dat we in wat we doen geleid worden. Deze overtuiging werd nog versterkt door onze samenwerking met mama Winnie (aartsbisschop van de Vosh Church) en met Kent en Ruth Hodge (de drijvende krachten achter CFM).

Als je problemen ziet, kun je inderdaad deze negeren of de keuze maken om ze aan te pakken. Dit laatste proberen wij te doen. We willen ook niet mee doen aan de sfeermakerij door een aantal groepen die leidt tot angst en haat tegenover anderen.

Een ander opmerking die, als we gaan spreken, dikwijls naar boven komt is dat het toch geen zin heeft.

Het is zeker onze bedoeling niet om alle problemen in de wereld op te lossen. Dat dit niet kan, beseffen we maar al te goed. Maar voor degenen die wel geholpen worden, maakt dit een wereld van verschil. Een verhaal van Mattheus Van Der Steen was voor mij (schrijver van de website) hiervoor treffend en wil ik toch meegeven :

Een schrijver zit aan het raam van een hotel met zicht op zee een boek te schrijven. Elke morgen ziet hij een jongen langs het strand wandelen naar school. Op een morgen ziet hij de jongen dingen gooien in de zee. Omdat hij dit blijft doen, wordt de schrijver nieuwsgierig en gaat naar de jongen toe. Het strand ligt vol met zeesterren en de jongen gooit deze één per één in de zee. De schrijver zegt tegen de jongen, dit heeft toch geen zin, je kunt ze toch nooit allemaal terug in zee gooien. Neemt de jongen terug een zeester. Zegt tegen de schrijver, voor deze zeester heeft het wel zin en gooit deze in de zee.

Dat het voor de kinderen en volwassenen die in Ebenezer en in CFM en binnenkort ook in Goshi geholpen worden een verschil maakt, wil ik illustreren met een paar voorbeelden over weeskinderen die in Ebenezer Life Center hebben gezeten en hierdoor hun leven hebben kunnen opnemen.

Steve Osendo is kunnen afstuderen als burgerlijk ingenieur bouwkunde en heeft de bouw van de school in Ayeweyo geleid met prachtige resultaten en heeft nu vast werk bij een grote firma.

Kevin Gombe heeft zijn muzikale talenten kunnen ontwikkelen en is nu een veel gevraagde gospel zanger in Kenia. Hij heeft onder meer destijds het liedje over Ebenezer ingezongen.

Carah die ondanks problemen in het weeshuis en de verschrikkelijke gebeurtenissen die ze heeft meegemaakt met schitterende resultaten is afgestudeerd als Bachelor of science (biology)

Steve Omondi die met uitstekende resultaten is afgestudeerd is als sociaal assistent en voor ons de vertrouwenspersoon is voor het project in Goshi.

Meer info over deze projecten, vind je ook op andere plaatsen op de website.