Medisch centrum

ëet initiatief betreft een bouw van een primary health care centrum. Het centrum wordt gebouwd op grond van de Christian Faith Ministries. Het gezondheidscentrum zou verschillende consultatieruimtes hebben, nl. voor prenatale zorg en basisconsultaties, alsook een basis labo en een apotheek. Bijkomend is er ook nog een observatieruimte waar patiënten gedurende enkele uren een behandeling kunnen krijgen, een verloskamer en een urgentieruimte.

Hoofddoel van dit initiatief is het bestrijden van basisziektes die anders snel lethaal kunnen zijn, zoals malaria, respiratoire infecties, gastro-intestinale infecties waaronder tyfus. Daarnaast hepatitis B, TBC, HIV en andere acute en chronische problematiek.

Bijkomend:

 • Aanpak van ondervoeding;
 • Pre- en postnatale zorg, ongecompliceerde bevallingen;
 • Het toedienen van vaccinaties;
 • Educatie rond seksualiteit (voorbehoedsmiddelen, seksuele voorlichting);
 • Sensibilisering rond hygiëne (mond-hand hygiëne, basisprincipes);
 • Gezondheidsopvoeding;
 • Babycare;
 • Info rond vaccinaties;
 • Testing HIV, lepra, TBC;
 • Opbouw van een goed referral system naar het ziekenhuis via een jeep die reeds ter beschikking is;

Op die manier worden de levensomstandigheden van de lokale bevolking verbeterd.

Een groot deel van bovenstaande zaken worden reeds gedaan in de verpleegpost van CFM. Door het opbouwen van een gezondheidscentrum kunnen deze diensten op een meer gestructureerde manier uitgebouwd worden en hebben ze een grotere reikwijdte.

Dit gezondheidscentrum zal een vrede-opbouwende functie hebben en zal ook het vertrouwen terug aanwakkeren tussen de gemeenschappen Du, Bisichi, Barkin Ladi en Bokos, waarin een zorg voor elkaar centraal staat.

Naast het medische luik en de vrede-opbouwende functie behoort het gezondheidscentrum tot een breder kader. Het gezondheidscentrum is namelijk één aspect binnen het aanbod van een volledige ondersteuning. Zo werd er reeds voorzien in water, sanitatie en septische tanks, onderwijs, landbouw,… Er is ook elektriciteitsvoorziening aanwezig, het centrum is voorzien van zonnepanelen en een generator. Hieruit kunnen we besluiten dat er heel wat draagkracht is voor de totstandkoming van het gezondheidscentrum. En, dat de basis voor een bouw reeds aanwezig is, nl. kennis, water en elektriciteit zijn toegankelijk.

Later in het proces werd nog beslist om een bovenverdieping op het health care centrum te bouwen. Deze zal dienen voor persoonlijke behuizing van de werknemers van het centrum, zodat er 24/24 stand-by is. Dit zal pas in een later stadium gebouwd worden en is nu nog niet in de plannen ingerekend.

 

Een laatste belangrijk element is dat het educatieve aspect van de organisatie (rond vaccinaties, prenatale zorg, voeding, babycare, seksualiteit enz.) op een gestructureerde manier zal worden uitgebouwd in het health care centrum. Veel van de educatieve elementen zitten vandaag in het schoolprogramma van de organisatie, maar door de bouw van het gezondheidscentrum zullen de activiteiten verder uitgebreid kunnen worden, en ook andere delen van de gemeenschap kunnen bereiken.

Tot hoeveel personen richt uw werking zich ?

In eerste instantie is het gezondheidscentrum bedoeld voor de lokale bevolking uit de gemeenschappen van Du en Bisichi (samen +/- 20.000 inwoners), respectievelijk op 2 en 1,5 km verwijderd van het centrum.

Bij uitbreiding, zullen de mensen die verbonden zijn aan de organisatie CFM, nl. kinderen uit het weeshuis, leerlingen en studenten, personeel, vrijwilligers, enz. meegenieten van het gezondheidscentrum. Op het domein van CFM (12,4 ha groot) leven ongeveer 250 mensen, waarvan 180 kinderen. In de komende 5 jaar verwacht men een immense groei van het bevolkingsaantal van een duizendtal, waarvan heel wat kwetsbare vrouwen en kinderen.

Wat zijn de belangrijkste problemen waarmee de doelgroep te kampen heeft ?

Het probleem van gebrek aan gezondheidszorg werd aangekaart door de doelgroep zelf. Zij stelden dit probleem vast en kaartten dit aan bij CFM. De kleine medische post -verbonden aan het CFM- kon niet op iedere zorgvraag een antwoord bieden. Dit omwille van de beperkte ruime en faciliteiten. Als gevolg hiervan moest men al snel uitwijken naar verder gelegen gezondheidscentra of ziekenhuizen. Velen hiervan zijn echter niet meer operationeel of onbetaalbaar.

Elke beslissing wordt in overleg met de lokale partner gemaakt. Met de lokale partner bedoelen we de medewerkers van CFM, die op hun beurt hun oor te luister leggen bij de doelgroep (bijvoorbeeld de verpleegsters, ingenieur of leidinggevenden van CFM). Zij beslissen allemaal mee hoe het centrum vorm zal krijgen.

Ook bij voorgaande projecten was er steeds een nauw samenwerkingsverband met de omliggende gemeenschappen. Hieronder volgt een opsomming van geslaagde participatieve projecten:

 • Watervoorziening in beide gemeenschappen (werd onlangs financieel geopend);
 • Opbouw van computercentra in hun gemeenschap zelf;
 • Samenwerkingen rond de technische school met lokale leerkrachten;
 • De samenwerking in het bouwen van de infrastructuur in Wurin Alheri, die voor werkgelegenheid zorgt.
 • Het bouwen van de waterdam waar men samenwerkte met de lokale chiefs als met de gemeenschappen.

Hieruit kunnen we besluiten dat er een groot draagvlak werd uitgebouwd en aanwezig is, alsook een groot wederzijds vertrouwen.

De bouw van het gezondheidscentrum zal gebeuren door een lokaal team. CFM heeft reeds ervaringen en goede contacten met een ingenieur (Ezekiel Aiso), architect (Grace) en projectleider (Chief Pam).

Het runnen en onderhouden van het gezondheidscentrum zal gebeuren en opgevolgd worden door CFM. Zij hebben momenteel reeds een verpleegster in dienst die nauw betrokken wordt gedurende alle fases van het project. Zij hebben reeds heel wat ervaring in het opleiden en ondersteunen van personeel. Bovendien kunnen zij opleidingen geven aan mensen die behoren tot de doelgroep opdat zij aan de slag kunnen gaan in het gezondheidscentrum en op die manier een inkomen kunnen verstrekken.