Een verslag van onze noeste werkers ter plaatse.

Wie kan er beter vertellen wat onze technische ploeg bij hun laatste werkreis eind november, begin december heeft gerealiseerd. Je kunt dit ook volgen via onze nieuwsbrief en in het verslag van onze noeste werkers ter plaatse.

Daarom laten we hen zelf aan het woord :

GOSHI november december 2022

De verkiezingen in Kenia lieten nog niet toe om de nodige besprekingen en introducties bij de nieuw verkozenen in te zetten. Dit hield echter niet tegen dat er nog dringend praktisch werk uit te voeren was. Een equipe van 3 vertrok eind november voor een tweetal weken om de werken rond elektriciteit en water verder af te werken en te optimaliseren. Onze valiezen waren grotendeels gevuld met extra koppelingsstukken, ellebogen, verloopelementen voor de waterleidingen , schroevendraaiers, meettoestellen en materiaal voor de batterijen en zonnestroomvoorzieningen. We waren er met enige moeite (veel gebabbel en heen en weer gediscussieer) en de nodige ‘tijdsinvestering’ door de douane in luchthaven van Mombasa geraakt… we kennen dit ritueel maar raken het niet gewoon.

Na een glibberige rit naar de containerlocatie de volgende dag stonden bekende gezichten ons enthousiast op te wachten. De container die momenteel hoofdzakelijk gebruikt wordt al opslagplaats en ‘electriciteitscentrale’ (inverter, batterijen…) lag er netjes bij. Alles was opgeruimd en ‘gesorteerd’.  

Het was wel een zoektocht om alle nodige materiaal en de verbindingen die we in mei laatstleden voorbereid hadden terug te vinden. Uiteindelijk vonden we (bijna) alles terug. In de voorbije periode had men daar ook niet stilgezeten en hier en daar waren wat aanpassingen (verlengen en verleggen) aan de waterleidingen gebeurd.

We maakten een planning op van de uit voeren werken. Wat moest er nog allemaal gebeuren:

In Kavunzoni:

  • Regenwater doorpompen naar blauw vat op de toren en zo de waterfilter (Paul) weer opstarten
  • Beide regentanks verbinden
  • Watermeter plaatsen op de toevoer uit de waterput
  • Waterleiding voorzien naar de drinkplaats voor de dieren en er een meter tussen plaatsen
  • Water uit de dam pompen naar de watertanks aan de container
  • Controlekast zonne-energie optimaliseren
  • Batterijen controleren
  • Ledverlichting, schakelaars en stopcontacten plaatsen in container en ruimte ernaast
  • Zekeringen aanbrengen en aardingen aansluiten om zo de veiligheid in orde te brengen

In Goshi

  • Controle werking zonnepanelen en batterijen in de lagere school

Een hele waslijst waarbij we nog heel wat extra materiaal ter plaatse moesten kopen: pompen, koppelstukken, stopcontacten, led-verlichting, schakelaars, houten plaat, watermeters, siliconen, tape… En je moet weten dat de materialen daar omzeggens even duur zijn als hier.

Water, bron van plezier en leven.

Een uurtje stortregen en alles staat onder water. de kanten van de weg worden poelen waar kinderen zich ongelofelijk amuseren. De dam is overvol en zorg voor voor irrigatiewater voor de groenten en bomen. De ideale tijd om te planten en te zaaien.

regen maakt landbouw mogelijk
Kinderen genieten van de regen
de eerste groentenkomen boven

Rond de toren en de visvijvers werden allerlei bomen aangeplant. De kinderen geven ze elke morgen en avond water. De pomp werd aan de dam geïnstalleerd onder nauwgezet toezicht en met de nodige assistentie. Het water werd naar de tanks aan de container gepompt. Eerst werd het gestockeerde regenwater uit die tanks naar de blauwe tank op de toren gepompt. Zo kreeg de waterfilter – onze PAUL – na een opkuis weer de nodige toevoer om zo voor zuiver drinkwater te zorgen.

afgewerkte watertoren
water maakt de aanplant van bomen mogelijk
de pomp installeren
en nu de watertonnen vullen.

Na het overpompen werden tanks verbonden en trad PAUL in werking. De dam bevat water voor hele periode. We hopen extra tanks te plaatsen om nog meer ‘zoet’ water te kunnen stockeren.

de watertonnen in gebruik
De Paul filter in werking
Na regen zijn de waterpoelen weer aangevuld

Opgeruimd staat netjes. Het ziet er een ingewikkeld kraanwerk uit maar men weet maar al te goed hoe alles werkt. Het gebruik van de watermeters zal nog enige oefening vragen.

In Kavunzoni hanteert men (soms) het principe van ‘clean desk’… Op de overzichten staat de taakverdeling en verantwoordelijken voor het onderhouden van de visvijvers, het voeden van de vissen, de regeling rond waterverdeling…

de koppelingen maken met controlemogelijkheden
de waterverdeling op punt gezet
voorbeeldig de werkplaats

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *