Update april 2021 over de projecten Goshi, CFM Nigeria, Ebenezer Life Center

Het is een bewogen maand geweest, maar uiteindelijk toch allemaal goed nieuws.

We kregen gisteren het bericht dat de container in Kavunzoni is aangekomen. Eerst was er het probleem met het keuringsattest. Na veel beloftes in Kenia om ons toe te laten om de goederen te versturen zonder keuringsattest, bleek dit toch noodzakelijk. Bijgevolg veel tijdverlies en naar ons inziens onnodige kosten.

Ondanks het keuringsattest deed de douane in Mombasa moeilijk en heeft de container volledig gecontroleerd. Dit heeft geleid tot discussies over de volledigheid van de vrachtbrief. Maar de container staat waar hij moet staan. De beelden die we kregen van de aankomst van de container tonen het enthousiasme van de lokale bevolking.

We willen allen die ons hierbij gesteund hebben van harte danken. We sturen ook een artikel naar een lokale krant om dit ook kenbaar te maken.

aankomst container in Kavunzoni

Ook in Nigeria zitten ze niet stil.

Een tijdje terug hebben we ook een vrouwengroep via CFM de kans gegeven om een eigen activiteit te ontwikkelen. We bezorgden hen het beginkapitaal om in de omgeving vernietigde pompen van boorputten te laten herstellen. Ze zijn hier nu volop mee bezig en kunnen zo een eigen inkomen verwerven. Hun kennis hebben ze verworven via de ‘vocational school’ die we destijds hebben helpen opstarten.

Zo omschrijven zij dit zelf : “CFM staff member Mrs Grace Aiso (who has a master’s degree in architecture) is training women how to fix bore hole hand pumps in village settings. There are thousands of such broken bore holes around, and many women can make an income from this useful service. This is to become part of our vocational college.”

Ook de drukkerij is momenteel volop in gebruik. Hun handleiding voor vredestichting werd door het ministerie gekozen als handboek en wordt nu verspreid in de scholen. Zij kregen de opdracht toegewezen om deze te drukken.

De bouw van het medisch centrum is terug volop opgestart. Dit is meer dan nodig want de voorlopige voorzieningen kunnen de toeloop van patiënten niet meer aan.

Ook ons eerste project Ebenezer Life Center zijn we niet vergeten.

In Ebenezer Life Center wordt een 2e groep de kans gegeven om hun zelfstandige activiteit (verkoop van rijst, vis,…) terug op te starten. De opstart van een 3e groep is voorzien. De bedoeling is dat zij deze gelden terugbetalen als een soort lening. Door dit systeem kunnen er nieuwe groepen opstarten en/of kunnen zij tegenslagen in de toekomst opvangen. De besprekingen omtrent een concrete aanpak van de landbouw zijn ook recentelijk opnieuw opgestart. De verbetering en grondiger oriëntering van het onderwijs wordt verder begeleid. We maakten ook terug wat fondsen over voor de heropbouw van nog 5 huisjes.

Ook ondersteunen we nog wat initiatieven die door kinderen uit Ebenezer worden aangepakt. Dit varieert van het helpen bij de opstart van een eigen activiteit tot een financiële bijdrage voor de heropbouw van een kerkje in een arme lokale gemeenschap. We wijzen hen wel telkens op hun financiële verantwoordelijkheden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *