Update mei 2021 we kunnen weer plannen

Een Zoom meeting (of andere internetvergaderingen) houden, spaart tijd uit en is in de huidige omstandigheden quasi de enige manier om te vergaderen. Maar elkaar lijfelijk zien is toch wat anders. Het deed deugd dat we vorige week eens lijfelijk samen konden zitten om een concrete planning af te spreken.

Goshi

We kijken er echt naar uit om onze projecten terug te bezoeken. In eerste instantie willen we het project in Goshi een nieuwe start geven. Daarom zullen we zo snel als mogelijk met een eerste beperkte ploeg vertrekken om de besprekingen met de instanties terug op te pakken. We deden deze maand een zoom meeting met alle betrokkenen ter plaatse, maar ter plaatse vergaderen is toch praktischer. Ook onze ideeën aftoetsen met de lokale bevolking is van groot belang. Een paar dagen later zou een tweede, technische, ploeg vertrekken. Dit is nodig om de boorput op te starten, een eerste aanzet tot het plaatsen van goten en de opbouw van toiletten te realiseren.

De bepaling van de locatie voor de bijkomende poel en de visvijvers moet op dat moment ook concreet worden vastgelegd. Het is de bedoeling om op een korte tijd heel veel punten te evalueren. Zo kunnen we starten met een ‘master plan’ voor de volgende groepen die ons ter plaatse zullen helpen en de lokale bevolking gestructureerd te betrekken bij de uitrol.

Via via zijn we ook in contact gekomen met een aantal jongeren die ervaring hebben met viskweek en herbebossing. Zij hebben hun relaties ook gecontacteerd, zodat we met een stevige ondersteuning deze items ook kunnen aanpakken.

Ebenezer Life Center

Intussen werd er ook verder gewerkt met de andere deelprojecten. Zo willen we de lokale bevolking nabij het Ebenezer Life Center helpen om hun leven terug op te starten. Door Covid 19 en de overstromingen zijn vele gezinnen zonder inkomen gevallen. De meeste gezinnen hebben een klein winkeltje waar ze een deel van hun inkomen uit halen. Dit is er nu niet meer en we willen hen helpen dit terug op te nemen. We geven hen een startkapitaal, die ze moeten terugbetalen en later terug kunnen opnemen. Een soort micro-finance opgezet door hen zelf. Een eerste groep doet dit schitterend. Een tweede groep had het moeilijker omdat zij die gelden voor een deel moesten gebruiken om hun kinderen naar school te kunnen laten gaan. Ook ginds is het onderwijs terug opgestart. Ook zijn de prijzen sterk gestegen door bijkomende belastingen (BTW,…). We helpen hen nu terug om een doorstart te kunnen maken. Ook de derde groep is intussen opgestart. De gesprekken gebeuren met Ruth, Tommy, Jasmina, Rudy en Hans.

Ook de gesprekken voor een planmatige aanpak van de landbouw bij Ebenezer Life Center gaan gestaag verder. We bepaalden welke doelgroep we met de landbouw willen bereiken. Nu proberen we te berekenen wat onze doelgroep nodig heeft aan voedingsmiddelen om uitgebalanceerde maaltijden te hebben. Daarna zullen we bekijken wat er met de bestaande gronden kan bereikt worden om dit doel te bereiken. Dit gebeurt ook op basis van kostprijs productie tegenover kostprijs aankoop. Een hele uitgebreide, maar uitdagende weg.

Tot de volgende maand, tenzij er intussen iets speciaal is gebeurd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *