Ziekenhuis Jos, Nigeria in gebruik. In Goshi gaat het goed vooruit.

Medisch centrum in Nigeria is afgewerkt.

Eind vorig jaar was de medische hulppost die we gebouwd hebben in Jos, afgewerkt. Hij werd eerst gebruikt om mensen te slapen te leggen die naar de grote conferentie kwamen. Intussen wordt het gebouw gebruikt voor medische zaken. Dat er een grote nood aan is, bewijst de wachtende mensen op beide verdiepingen.

Het nieuwe medisch centrum
nieuwe medisch centrum

sanitatie wordt aangepakt en de viskweekvijvers zijn in gebruik te Goshi

In Goshi zijn er intussen al meer dan 35 toiletten gebouwd. De eerste goten zijn geplaatst. We starten met de schoolgebouwen Hetzelfde wordt dan gedaan in de verschillende homesteads. Steve heeft ook de eerste toiletten officieel geopend. Hij brengt de WASH opleiding op een vlotten manier over naar de gemeenschap . Hierbij wordt aangeleerd hoe ze de toiletten moeten gebruiken en onderhouden. Voor velen is dit een grote stap, na hun ganse leven in de bush naar het toilet te gaan.

Intussen zijn er ook reeds zes viskweekvijvers in gebruik genomen. Eén van de vijvers hebben ze moeten legen omdat de waterkwaliteit ondermaats was, met als gevolg wat verlies aan vis. Ze leren op deze manier wel hoe ze deze vijvers kunnen reinigen. Mensen van het KFMRI komen op regelmatige basis langs. Dit project kreeg reeds weerklank tot in Nairobi, zodat er reeds 2 keer een bezoek was van de directie van dit instituut. Momenteel leren ze ook zelf hun visvoeding samen te stellen. Prof Marijke Vanspeybrouck adviseert de betrokkenen van het KFMRI rechtstreeks, zodat de samenwerking nog sterker wordt. Samen worden de beslissingen genomen. Momenteel evalureren we de economische mogelijkheden van het project. Prognoses maken is gemakkelijk, maar nu toetsen we deze aan concrete cijfers.. Wat kost de voeding, wat zal de oogst zijn, wat zal het opbrengen…..

Maar ook hier zitten we niet stil.

Vorige week zijn we samengekomen met onze Belgische partners om de toekomstige aanpak te evalueren. Gaan we de bestaande waterpoelen uitdiepen? Hoe kunnen we de neerslagcijfers die we hebben laten meten linken met de aanwezige waterhoeveelheden? Hoe kunnen we de autoriteiten nog meer engageren? Kortom eens brainstormen. Zo beslisten we om in mei met een technische ploeg en ook een ploeg om gesprekken te voeren terug naar ginds te gaan.

Maar…. ook de datum van onze wijnavond werd vastgelegd. Op 22 april hopen we weer velen te kunnen ontmoeten. We overlopen eens terug onze laatste verwezenlijkingen, maar wat zeker even belangrijk is, is het proeven van de wijn en het smaken van de bijgevoegde gerechtjes.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *